3

Nu har även jag blivit med en blog

 2 years ago
source link: http://blog.weinigel.se/2011/05/25/nu-har-aven-jag-blivit-med-en-blog.html
Go to the source link to view the article. You can view the picture content, updated content and better typesetting reading experience. If the link is broken, please click the button below to view the snapshot at that time.

Nu har även jag blivit med en blog

May 25, 2011

Jag har varit rätt sugen på att starta en blog. Inte för att jag har så mycket att skriva om för det mesta, men ibland vill jag dela med mig av lite datanördigheter jag håller på med eller skoj saker jag varit med om.

So here goes nothing.


About Joyk


Aggregate valuable and interesting links.
Joyk means Joy of geeK