0

git pull 和 git fetch 有什么区别

never 发布于2年前 阅读数 2271
举报
回复
0
git pull origin branch_name

相当于

git fetch origin branch_name
git merge branch_name

默认执行了下merge操作。

2年前 回复
0

建议使用git fetch origin branch_name 同时 git diff -p HEAD branch_name 看下有什么改变在merge

2年前 回复